Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English

Administratiekosten woningruil

Aan een woningruil zijn administratiekosten verbonden. Wij berekenen € 75,- aan kosten voor de verwerking van een woningruil. De betaling moet binnen zijn voor we de aanvraag in behandeling nemen. Vermeld bij de betaling om welk adres het gaat. Ons rekeningnummer is NL86 RABO 0345 507 754.

Geven we geen toestemming voor de woningruil? Dan storten we het bedrag weer op uw rekening.