Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English

Duurzaamheid

We zijn een organisatie met een maatschappelijke doelstelling. Daarom willen we op een maatschappelijk verantwoorde wijze ondernemen. Daar hoort natuurlijk aandacht voor duurzaamheid bij.

Sociale huisvesting
Een van de meeste primaire behoeften die mensen hebben is ‘een dak boven het hoofd hebben’. Wanneer je als corporatie de samenleving goede en betaalbare huisvesting kunt bieden aan mensen die daar niet zelf in kunnen voorzien, versterk je de stabiliteit en de duurzaamheid van die samenleving. Onze sector staat daar borg voor. We realiseren dat vanuit onze maatschappelijke bijdrage zonder winstoogmerk.

Leefbaarheid
Goed wonen gaat verder dan alleen een dak boven je hoofd. De leefomgeving bepaalt voor 65 procent de kwaliteit van het wonen. De rest, 35 procent, wordt bepaald door de woning zelf. Een goede leefomgeving zorgt ervoor dat wijk-, buurt- en dorpsbewoners plezierig kunnen wonen en ook langdurig kunnen blijven wonen. Door zorg te dragen voor een goede leefomgeving dragen wij bij aan maatschappelijke of sociale duurzaamheid.

Bestaande bouw
Bij onderhoud aan onze bestaande woningen kijken we steeds vaker naar energiezuinige oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan het toepassen van dubbel glas. Ook passen we dak-, gevel- en vloerisolatie toe waar mogelijk, plaatsen we zonnepanelen en stimuleren we elektrisch koken.

Nieuwbouw
Nieuwe energiebronnen als zon, wind en biogas spelen nadrukkelijk een rol bij het ontwerpen van nieuwe wijken. Zo bouwen wij onze nieuwe woningen inmiddels allemaal gasloos. Ook maken we gebruik van warmtepompen.

Natuurlijk kijken we dan ook naar de keuze van de materialen die we gebruiken. Hout, asbest, kunststof, aluminium en verf zijn kritische materialen. Waar het kan, beperken we het gebruik van deze materialen.

Eigen organisatie
We kijken ook naar duurzaamheid in onze eigen organisatie. Ons eigen duurzaamheidsteam inventariseert niet alleen duurzame oplossingen voor onze klanten, voor nieuwbouw en planmatig onderhoud. Het team is ook bezig met het verduurzamen van ons kantoorpand en de organisatie.