Elektrisch koken

Sinds 2016 werken we aan het verduurzamen van onze woningen. Dat doen we door onze woningen te isoleren. Daar waar het kan leggen we zonnepanelen op daken van onze huurwoningen.

Alle woningen CO2-neutraal in 2050
Inmiddels hebben ongeveer 1100 woningen van VechtHorst zonnepanelen en de komende vier jaar zullen we op meer woningen zonnepanelen gaan leggen. In 2050 willen we zelfs dat al onze woningen CO2-neutraal zijn.

Koken zonder gasaansluiting
Met deze duurzaamheidsmaatregelen willen we huurders ook stimuleren om elektrisch te gaan koken. In onze nieuwbouwwoningen leggen we zelfs geen gasaansluiting meer aan. Wilt u ook van koken op gas over naar elektrisch koken? Dan zijn daarvoor twee mogelijkheden. Dat kan bij Onderhoud naar Wens als we uw keuken vervangen, maar ook op uw eigen verzoek.

VechtHorst betaalt een 2-fasen aansluiting in uw meterkast
Als u elektrisch wilt gaan koken dan heeft u een kookgroep nodig in uw meterkast. Een kookgroep is een aparte elektrische aansluiting vanuit de meterkast naar de keukeninrichting. De aanleg van een 1-fase aansluiting (tot 3.600 Watt) of een 2-fasen-aansluting (tot 7.600 Watt) komt voor rekening van VechtHorst.

Krijgt u een kookgroep? Dan halen we uw gasaansluiting in de keuken weg
Als u elektrisch gaat koken dan verwijderen we uw gasaansluiting in de keuken. Wilt u om een bepaalde reden in de toekomst toch weer op gas koken? Dan moet u hiervoor een ZAV-aanvraag doen. De afkorting ZAV staat voor: Zelf Aangebrachte Voorziening. De kosten voor de aanleg van deze gasaansluiting zijn dan voor uzelf. Een erkend installateur moet de werkzaamheden uitvoeren.

Wilt u elektrisch gaan koken?
Neem dan contact op met Frank Dozeman. Hij is van maandag tot en met donderdag bereikbaar op telefoonnummer (0529) 43 88 66.