Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English

Zonnepanelen

We plaatsen zonnepanelen in combinatie met planmatig onderhoud en verduurzaming van de woning. Dus als uw woning aan onderhoud toe is, kijken we of we zonnepanelen kunnen plaatsen. U kunt dus niet zelf zonnepanelen aanvragen.

We plaatsen maximaal acht panelen op een woning. Het precieze aantal hangt af van de beschikbare ruimte op het dak. 

We vragen geen huurverhoging voor het plaatsen van zonnepanelen. De opbrengst ervan is volledig voor de bewoner.