Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English

Uw dossier gaat naar de deurwaarder

Betaalt u niet en accepteert u geen hulp? Dan dragen wij uw dossier over aan de deurwaarder. De extra kosten die hierbij worden gemaakt zijn voor u. In het uiterste geval kunnen wij u dwingen de woning te verlaten. Wij werken samen met gerechtsdeurwaarder Smit & Legebeke. U kunt de deurwaarder bereiken via (0529) 46 94 69.