Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English

U krijgt een aanmaning

Heeft u de huur niet vóór de eerste van de maand betaald? Dan sturen wij u een herinnering. In deze herinnering verzoeken wij u de huur alsnog aan ons over te maken. Volgt binnen 14 dagen geen betaling, dan wordt de vordering uit handen gegeven aan de deurwaarder. U betaalt dan naast de huur ook de incassokosten.