Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English

U kunt de huur op twee manieren betalen

U kunt de huur op twee manieren betalen:

  1. Automatische incasso;
    Dit is de makkelijkste manier, voor u en voor ons. U machtigt ons dan één keer om maandelijks de huur van uw rekening af te schrijven. Wij zorgen daarna steeds voor een juiste en tijdige afschrijving. Veranderingen in de huurprijs worden direct doorgevoerd. U hoeft hiervoor niets te doen.
    U kunt ons machtigen door dit machtigingsformulier in te vullen en op te sturen per e-mail of per post. 
  2. Overschrijving per bank;
    Via internetbankieren kunt u het bedrag iedere maand handmatig overmaken. U kunt hiervoor ook een maandelijkse opdracht instellen. Houd er bij een maandelijkse opdracht rekening mee dat u op tijd aan de bank doorgeeft dat het huurbedrag verandert, bijvoorbeeld bij huurverhoging.
    Ons rekeningnummer is NL86 RABO 0345 507 754. Vermeld bij de betaling alstublieft uw klantnummer.