Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English

Ik heb schulden, waar kan ik hulp krijgen?

Gemeente Dalfsen

Organisatie Omschrijving Contactgegevens

Samen Doen

Legt uit hoe wonen, zorg, welzijn, werk en geldzaken in de gemeente Dalfsen geregeld zijn. Samen Doen wijst u de weg naar organisaties, hulp en initiatieven in de buurt.

samendoenindalfsendalfsennl telnr. 140529

Humanitas
Thuisadministratie

Na een intakegesprek komt een vrijwilliger u tijdelijk helpen om uw financiële zaken weer op orde te brengen en op orde te houden.

samendoenindalfsendalfsennl telnr. 140529

Steunpunt Formulieren

Vrijwilligers kunnen u helpen met het lezen van de post en het invullen van formulieren. U hoeft zich hiervoor niet eerst aan te melden.

samendoenindalfsendalfsennl telnr. 140529

Schuldhulpmaatje

Schuldhulpmaatje is een vrijwilligers-organisatie die mensen met (dreigende) financiële problemen wil helpen.

coördinator de heer B. Bos coordinatorvoorelkaardalfsennl telnr. (06) 25 48 63 16

Gemeente Staphorst

Organisatie Omschrijving Contactgegevens

Schuldhulpmaatje

Schuldhulpmaatje is een vrijwilligers-organisatie die mensen met (dreigende) financiële problemen wil helpen.

vraaghulpmaatjestaphorstnl 
telnr: (06) 42 56 87 07

Stichting De Kern

De Kern Maatschappelijke Dienstverlening biedt hulp bij vragen of problemen waar u alleen niet uitkomt.

www.stdekern.nl/gemeentes/staphorst 
telnr: (038) 456 97 00