Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English

Ik betaal per automatische incasso. Verandert de huurprijs automatisch?

Ja. Wij passen het bedrag per 1 juli voor u aan.
Betaalt u uw huur op een andere manier? Dan bent u er zelf verantwoordelijk voor om het nieuwe huurbedrag aan te passen of door te geven.