Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English

Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Ja, u kunt bezwaar maken. Daarvoor moet u een bezwaarformulier van de Huurcommissie invullen. Dat formulier kunt op de website van de Huurcommissie downloaden. Op het formulier kunt u vinden welke gegevens u mee moet sturen.

U moet het bezwaarformulier vóór 1 juli naar ons opsturen
Dat kan per post of per e-mail. Formulieren die we na 1 juli krijgen, nemen we niet in behandeling.