Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English

Wat gebeurt er met mijn bezwaar?

Hebben we uw bezwaarformulier vóór 1 juli gekregen? Dan gaan we het beoordelen. We kunnen het wel of niet eens zijn met uw bezwaar:

  1. Zijn we het eens met uw bezwaar? Dan passen we de huurverhoging aan.
  2. Zijn we het niet eens met uw bezwaar? Dan sturen we uw bezwaar binnen zes weken naar de Huurcommissie. De Huurcommissie vertelt dan of wij de huurverhoging volgens de regels hebben uitgevoerd of niet. Zowel u als wij moeten ons aan deze uitspraak houden. Bent u het er toch niet mee eens? Dan kunt u binnen zes weken een uitspraak van de rechter vragen.