Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English

De gemeente neemt contact met u op

De gemeente Dalfsen en de gemeente Staphorst zijn vanaf 1 januari 2021 verplicht om contact met u te zoeken als u schulden heeft. Dat staat in de wet. In de wet staat ook dat de gemeente verplicht is om u hulp aan te bieden.