Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English

Wanneer betaal ik servicekosten?

Elke maand betaalt u een voorschot voor de servicekosten. Na elk kalenderjaar kijken we wat de totale kosten waren. U krijgt daarover van ons een afrekening. Die sturen we elk jaar voor juli. U kunt dan zien wat de totale kosten waren over de periode 1 januari tot en met 31 december van het voorgaande jaar. Die verrekenen we met het voorschot dat u elke maand heeft betaald. U ziet dan op de afrekening of u nog moet bijbetalen of dat u geld terugkrijgt.