Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English

Leefbaarheidsfonds

In 2005 hebben we een leefbaarheidsfonds in het leven geroepen. Dit fonds is er voor klanten die iets willen bijdragen aan de leefbaarheid in hun buurt. Wij storten jaarlijks een bijdrage in het fonds. Zo kunnen we de initiatieven van onze klanten financieel steunen. 

Heeft u een idee voor de leefbaarheid in uw buurt of wijk?
Wilt u bijvoorbeeld een buurtactiviteit organiseren? Of een tuin opknappen, samen de buurt opruimen of kunst in de wijk? Vraag dan een bijdrage van het leefbaarheidsfonds aan. Daarvoor moet u een formulier 'Aanvraag bijdrage leefbaarheidsfonds' invullen en opsturen. U kunt het formulier direct digitaal invullen via onderstaande knop. U kunt uw idee ook per post aan ons doorgeven. Download dan hier het formulier 'Aanvraag bijdrage leefbaarheidsfonds'.