Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English

Achterpaden

Achterpad schoonhouden

Veel mensen denken dat het achterpad achter hun woning eigendom is van de gemeente. Dat is niet zo. De achterpaden achter onze huurwoningen zijn van ons.

We onderhouden het achterpad samen
Wij zorgen ervoor dat het pad recht ligt en heel is. Ook maken wij de putten schoon als dat nodig is.

Het is aan u en uw buren om het pad samen netjes en begaanbaar te houden. Dat betekent dat u niets op het achterpad mag stallen. Het pad moet altijd vrij blijven. Ook moet u zelf onkruid en vuil weghalen.

Mijn achterpad is niet netjes
Is uw achterpad nu minder schoon en netjes dan u wenst? Ga dan met uw buren in gesprek. Misschien kunt u samen uw achterpad weer schoon en netjes maken.