Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English

Crimineel pandgebruik

Soms gebruiken mensen onze woningen voor criminele activiteiten. Bijvoorbeeld voor een hennepplantage of opslag van wapens. Wij willen als verhuurder dat onze klanten veilig en comfortabel wonen. We accepteren dan ook geen crimineel gedrag in onze woningen.

Ziet u opvallende zaken in uw buurt?
U kunt zelf signalen van crimineel gedrag herkennen. Die signalen staan in onderstaande afbeelding. Herkent u ze alle 35? De oplossing vindt u via de link onder de afbeelding. 

Wat kunt u zelf doen?
Vermoedt u dat mensen in uw buurt betrokken zijn bij criminele activiteiten? Waarschuw dan de politie. Spreek de wijkagent aan of bel met (0900) 88 44. Anoniem melden kan ook, bij Meld Misdaad Anoniem. Dit meldpunt stuurt uw melding door naar de politie.