Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English

Recht op beperking verwerking

Dit recht houdt in dat de persoonsgegevens (tijdelijk) niet gewijzigd mogen worden. U kunt hiervoor geen verzoek doen. Wij zijn namelijk volgens de Woningwet en de Belastingwet verplicht om bepaalde gegevens op te slaan en te verwerken.