Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English

Recht op vergetelheid

 

Volgens de wet heeft u er recht op om aan te geven dat u wilt dat alle gegevens, die wij van u hebben opgeslagen, worden verwijderd. Bij een verzoek tot verwijdering moeten wij echter twee andere wetten naleven die bepalen dat wij gegevens moeten bewaren.

In de Woningwet is aangegeven dat wij de persoonlijke informatie en contractinformatie van onze huurders tot twee jaar na beëindiging van de huurovereenkomst moeten bewaren.

De Belastingwet geeft zelfs aan dat we financiële gegevens tot zeven jaar na beëindiging van de huurovereenkomst moeten bewaren.

Alle van u opgeslagen gegevens worden automatisch na de wettelijke bewaartermijnen uit al onze systemen verwijderd.