Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English

Recht van bezwaar

 

U kunt om specifieke redenen bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wel is de kans klein dat we de verwerking van uw gegevens daadwerkelijk zullen stoppen, omdat het voor ons niet is toegestaan om uw gegevens niet te verwerken zolang u huurder bij ons bent. Wij moeten namelijk als woningbouwcorporatie de Woningwet en de Belastingwet naleven.

We willen u echter wel de mogelijkheid geven om hiertegen bezwaar te maken.