Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English

Medehuurderschap algemeen

Gaat u samenwonen met iemand die klant van ons is? Dan bent u medebewoner van het huis. U bent dan niet automatisch medehuurder. De beslissing om medehuurder te worden, neemt u samen met de hoofdhuurder. Die moet bij ons het medehuurderschap aanvragen.

Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. U bent bijvoorbeeld net als de hoofdhuurder verantwoordelijk voor de woning en de huurbetalingen. Ook heeft u recht op huurbescherming.