Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English

Wat is een medehuurder?

 

Een medehuurder is iemand die:

  • met de hoofdhuurder samenwoont, en
  • met hem of haar een duurzaam huishouden voert, en
  • door ons is erkend als medehuurder. 

De echtgenoot (door huwelijk of geregistreerd partnerschap) van de hoofdhuurder is automatisch medehuurder. Het maakt niet uit of u de woning voor of na het sluiten van het huwelijk of geregistreerd partnerschap bent gaan huren.