Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English

Mijn huurovereenkomst

In de huurovereenkomst zijn de rechten en plichten van de huurder en de verhuurder goed vastgelegd. Er staat onder andere in:

  • voor welke woning u de overeenkomst tekent;
  • wat de huurprijs is;
  • wanneer u de huur moet betalen.

Een onderdeel van de huurovereenkomst zijn de Algemene Huurvoorwaarden. Hierin staan alle rechten en plichten.