Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English

Was de overledene hoofdhuurder en woonde hij/zij samen met een meerderjarig kind?

Dan kan de achterblijver nog zes maanden in de woning blijven wonen en bij ons een verzoek indienen om hoofdhuurder te worden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 

  • de aanvrager moet minimaal twee jaar de woning als hoofdverblijf hebben gehad. Dit kunt u aantonen met een uittreksel uit de basisadministratie van uw gemeente (uittreksel BRP) met woonhistorie;
  • de aanvrager moet een duurzame gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd;
  • de aanvrager moet de huur zelfstandig kunnen betalen;
  • er mag geen sprake zijn van huurachterstand of overlast;

Voldoet de achterblijver aan de voorwaarden? Vul dan het formulier 'Tenaamstelling veranderen' in. Dat kan via de knop onderaan deze pagina. We zijn niet verplicht om in te stemmen met het verzoek om hoofdhuurder te worden.