Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English

Was de overledene hoofdhuurder en woonde u samen zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap?

 

Als u geen medehuurder bent, kunt u nog zes maanden in de woning blijven wonen. U kunt bij ons een verzoek indienen om hoofdhuurder te worden. Daaraan zijn wel enkele voorwaarden verbonden:

  • u moet minimaal twee jaar de woning als hoofdverblijf hebben gehad. Dit kunt u aantonen met een uittreksel uit de basisadministratie van uw gemeente (uittreksel BRP) met woonhistorie;
  • u moet samen een duurzame gemeenschappelijke huishouding hebben gevoerd;
  • u moet de huur zelfstandig kunnen betalen;
  • er mag geen sprake zijn van huurachterstand of overlast.

Voldoet u aan de voorwaarden? Vul dan het formulier 'Tenaamstelling veranderen' in. Dat kan via de knop onderaan deze pagina. In het formulier vragen wij u een kopie van de overlijdensakte of de rouwkaart toe te voegen en een uittreksel uit de basisadministratie van uw gemeente (uittreksel BRP) met woonhistorie.