Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English

Recht op overdraagbaarheid

 

U kunt ons vragen om uw gegevens door te geven aan een andere organisatie of bedrijf. Bijvoorbeeld als u een nieuwe woning gaat huren bij een andere corporatie. 

Wij gaan ervan uit, dat als u een woning gaat huren bij een andere corporatie, alle gegevens dan al bekend zijn bij die corporatie.