Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English

Asbest

Asbest

Asbest komt voor in woningen die gebouwd zijn voor 1994. Dat kan gevaarlijk zijn als er losse vezels vrijkomen. Dat kan gebeuren als je in asbest boort of schroeft. Het inademen van de vezels kan de kans op kanker vergroten. Daarom zijn er strenge regels voor het verwerken of verwijderen van asbest. 

Woont u in een woning die gebouwd is voor 1994?
Wilt u klussen in uw woning? Neem dan altijd contact met ons op voor u begint. Onze opzichter kan u dan vertellen over het risico op asbest in uw woning.

Bij onderhoud controleren wij altijd op de aanwezigheid van asbest
Zit er asbest in een woning? Dan laten wij een onafhankelijke en gespecialiseerde adviseur onderzoeken  hoeveel gevaar het asbest oplevert voor bewoners en omwonenden. Moet het asbest weggehaald worden? Dan laten we dat professioneel, veilig en verantwoord doen.