Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English

Klussen in mijn woning

Om van uw huis een thuis te maken, wilt u misschien wat veranderen in de woning. Dat kan in de meeste gevallen. We stellen daar wel voorwaarden aan. Als u de woning blijvend verandert, noemen we dat een Zelf Aangebrachte Voorziening (ZAV). Hiervoor heeft u altijd onze toestemming nodig. Die kunt u vragen met het formulier Toestemming ZAV (zie knop hieronder). Voor kleine klussen die u zonder kosten weer ongedaan kunt maken, heeft u geen toestemming nodig. Twijfelt u of u toestemming moet vragen? Bel of mail ons dan gerust.

Afspraken over de verandering
Voordat u begint, spreken we met u af of u de verandering in uw woning mag laten zitten wanneer u gaat verhuizen. De afspraken leggen we schriftelijk en ondertekend vast. Heeft u zelf een verandering aangebracht? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het onderhoud hiervan.