Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English

Blijvende veranderingen

Heeft u van ons toestemming voor onbepaalde tijd gekregen? Dan mag u de verandering laten zitten wanneer u verhuist. De verandering moet dan wel voldoen aan onze voorwaarden en goed onderhouden zijn. Zo moet de woning na de aanpassing van tenminste dezelfde technische kwaliteit zijn als daarvoor. De aanpassing moet voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit. En toekomstig onderhoud aan de woning moet mogelijk blijven. Voor enkele veranderingen krijgt u een vergoeding wanneer u gaat verhuizen.