Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English

Voorwaarden ZAV

We stellen de volgende voorwaarden en eisen aan een Zelf Aangebrachte Voorziening (ZAV):

 • De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een expert;
 • Voor het maken van een bouwwerk hebben we een tekening nodig bij de aanvraag. Op die tekening moet het volgende staan: 
  • aanzichten - voorgevel, zijgevels, achtergevel, plattegrond en doorsneden;
  • plaats op de kavel;
  • detailtekening: hoe sluit het bouwwerk aan op het bestaande object (indien van toepassing);
  • een overzicht met toe te passen materialen.

Is er een bouwvergunning nodig? Dan kunt u die bij de gemeente aanvragen. Heeft u de vergunning gekregen? Dan ontvangen wij graag een kopie binnen twee maanden na onze schriftelijke bevestiging

 • Bij het aanbrengen van zonwering moet u rekening houden met eventueel afgesproken kleuren en/of andere eisen die we stellen aan de zonwering bij een heel complex;
 • U mag niet boren in kunststof en aluminium (bijvoorbeeld van kozijnen);
 • U heeft het zogeheten 'wegbreekrecht'. Dat betekent dat u de verandering mag weghalen als u de huur opzegt. U moet dan wel de oorspronkelijke situatie herstellen;
 • De kosten voor het aanbrengen van de verandering en voor het onderhoud ervan, zijn voor uw eigen rekening.