Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English

Brandschade

Schade aan de woning als gevolg van brand moet u de eerstvolgende werkdag bij ons melden. Wij komen dan langs om de schade te bekijken. Daarna maken we met u een afspraak voor het repareren van de schade. 

Is er schade aan uw inboedel? Daarover kunt u contact opnemen met de verzekeraar van uw inboedelverzekering.