Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English

Schade na inbraak

Bij inbraak is het altijd goed om aangifte te doen bij de politie
U krijgt dan een proces-verbaal van uw aangifte. Hierin staat dat er is ingebroken is of een poging tot inbraak is gedaan.

Is er schade aan de woning?
Wij zorgen voor reparatie van de schade. Dat doen we kosteloos op voorwaarde dat u ons binnen vier weken een proces-verbaal van de politie stuurt.

Is er schade aan uw inboedel?
Daarover kunt u contact opnemen met de verzekeraar van uw inboedelverzekering.