Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English

Huurdersvereniging TOEK

Huurdersvereniging TOEK komt op voor de belangen van de klanten van VechtHorst in de gemeenten Dalfsen en Staphorst. Haar belangrijkste doelstelling is:

opkomen voor de belangen van de huurders en ervoor zorgen dat in goed overleg met de huurders en de woningcorporatie aan de wensen van de huurders in diverse plannen voor onderhoud en renovatie tegemoet wordt gekomen.

Wilt u meer informatie over de huurdersvereniging?
Kijk dan op de website van de vereniging: www.huurdersverenigingtoek.nl.