Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English

Eindinspectie

Tijdens de eindinspectie controleert de opzichter of de gemaakte afspraken zijn nagekomen. Bij de eindinspectie levert u ook alle sleutels in. Worden er tijdens de eindinspectie nog gebreken geconstateerd? Dan worden deze bij u in rekening gebracht op de eindafrekening. De eventuele kosten staan op het voorinspectierapport vermeld.