Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English

Meterstanden

Op het eindinspectierapport staan de meterstanden vermeld. Deze standen moet u zelf binnen één week doorgeven aan uw eigen energie- en waterleverancier.