Meterstanden

Op het eindinspectierapport staan de meterstanden vermeld. Deze standen moet u zelf binnen één week doorgeven aan uw eigen energie- en waterleverancier.