Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English

Voorwaarden woningruil

We stellen de volgende voorwaarden aan een woningruil:

  • De woningruil moet voldoen aan de regels voor passend toewijzen. Dat betekent dat de huurprijs moet passen bij de gezinssamenstelling en het inkomen van de aanvragers. Bij sommige woningen gelden extra toewijzingsvoorwaarden, bijvoorbeeld een leeftijdsgrens. De woningruil moet ook daaraan voldoen;
  • Woningruil wordt gezien als een gewone verhuizing, waarvan aanpassing van de huurprijs, de minimale opzegtermijn en een inspectie van de woning onderdeel is;
  • Bij beide partijen mag geen sprake zijn van huurachterstand, wanbetaling of meldingen van overlast;
  • De huurovereenkomst wordt aangegaan voor minimaal één jaar;
  • De nieuwe huurder accepteert de staat van de woning en de tuin zoals die was op het moment van de inspectie;
  • Het aanvraagformulier Woningruil moet volledig ingevuld worden ingeleverd, met daarbij de gevraagde documenten. Meer informatie over deze documenten staat op de pagina Belangrijke documenten.
  • De overname moet schriftelijk zijn vastgelegd voor ingangsdatum van de woningruil;
  • De kosten voor verwerking van de woningruil moeten vooraf worden betaald.