Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English

Overlast melden

Soms is de overlast zo ernstig dat ook buurtbemiddeling het niet kan oplossen. Bijvoorbeeld bij een ernstig vervuilde woning, overlast door alcohol of drugs of intimidatie en bedreiging door de buren. Deze ernstige overlast kunt u bij ons melden. Wij proberen met alle betrokken partijen zoals buurtbewoners, politie of andere hulpverleners een oplossing voor het probleem te vinden. Het is verstandig om bij ernstige overlast ook de politie te bellen. Meer advies en informatie vindt u op de website www.overlastadvies.nl.

We kunnen niks doen als:

  • de veroorzaker van de ernstige overlast geen klant van ons is;
  • de overlast plaatsvindt op openbaar terrein, zoals de openbare weg of een speeltuin. 

In dat geval kunt u uw probleem melden bij de gemeente of de politie.

Wij behandelen alleen schriftelijke meldingen van overlast
Mondelinge of anonieme meldingen behandelen wij niet. Daarop is één uitzondering: zeer ernstige overlast waarbij er sprake is van geweldadigheid.

Wilt u nu ernstige overlast bij ons melden?
Dat kan via het formulier Ernstige overlast melden. Klik op onderstaande knop om het formulier in te vullen.