Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English

2. De woonnoodsituatie is buiten eigen schuld ontstaan

Buiten eigen schuld betekent:

  • U bent niet verwijtbaar verantwoordelijk voor het ontstaan van de situatie;
  • De noodsituatie was niet te voorzien. U kon niet op tijd andere maatregelen te treffen, bijvoorbeeld door u bij ons in te schrijven als woningzoekende.