Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English

Belangrijke documenten

Reageert u op een woning? Dan vragen we u altijd om de volgende documenten aan te leveren:

 • een kopie van een geldig identiteitsbewijs;
  Dit kan zijn: een paspoort, ID-kaart of rijbewijs.
 • een kopie van een recente loonstrook en/of uitkeringsspecificatie;
 • een inkomensverklaring van de Belastingdienst; 
  Heeft u een DigiD? Dan kunt u deze verklaring downloaden bij de Belastingdienst via mijn.belastingdienst.nl. Telefonisch aanvragen kan ook, via de BelastingTelefoon: (0800) 0543. U krijgt de inkomensverklaring dan binnen vijf werkdagen.
 • een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente, met adresgeschiedenis;
  Dit uittreksel kunt u opvragen bij de gemeente waar u woont. De gemeente brengt hiervoor kosten in rekening. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan drie maanden. Woont u al in een woning van ons? Dan hoeft u geen uittreksel in te leveren.
 • een verhuurdersverklaring;
  Deze verklaring hoeft u alleen aan te leveren als u nu een woning huurt van een andere verhuurder dan VechtHorst. U moet de verklaring door uw verhuurder laten invullen. De verklaring mag niet ouder zijn dan drie maanden.
 • een schriftelijk akkoord van de bewindvoering;
  Dit schriftelijke akkoord hoeft u alleen aan te leveren als er sprake is van bewindvoering. Het gaat om een akkoord voor de verhuizing en de betaling van de huurprijs.