Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English

Toetsingscriteria

We controleren bij toewijzing of u aan alle voorwaarden voldoet. Dat zijn voorwaarden voor passend toewijzen en de voorwaarden die bij de advertentie staan. Ook controleren we op onze eigen twee toetsingscriteria:

  • Goed huurderschap, er mag bijvoorbeeld geen sprake zijn van overlast;
  • U heeft geen huurachterstand en u betaalt de huur op tijd. Hierbij kijken wij ook naar uw betalingsverleden.

Voldoet u niet aan deze voorwaarden? Dan krijgt u geen woningaanbieding of vervalt de voorlopige woningaanbieding.