Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English

Urgentie

Alleen in heel bijzondere situaties geven we urgentie, oftewel voorrang. Er zijn twee soorten urgentie: sociale urgentie en medische urgentie. U kunt alleen urgentie aanvragen als u voldoet aan de volgende algemene voorwaarden:

  • U staat bij ons ingeschreven als woningzoekende;
  • U voldoet aan onze eigen twee toetsingscriteria;
  • U staat langer dan twee jaar ingeschreven in de gemeente Dalfsen of Staphorst;
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of beschikt over een geldige verblijfstitel.