Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English

Hoe lang is de urgentieverklaring geldig?

Een urgentieverklaring is drie maanden geldig.