Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English

Kan mijn urgentieverklaring verlengd worden?

Kunt u tijdens de urgentietermijn niet reageren op het woningaanbod? Dan kunt u eenmalig om een verlening van de urgentieperiode vragen. Een verlenging van de urgentieperiode geldt voor maximaal drie maanden.