Kan mijn urgentieverklaring verlengd worden?

Er kunnen omstandigheden zijn waardoor u gedurende de urgentietermijn niet kunt reageren op het woningaanbod. U kunt dan eenmalig om een verlening van de urgentieperiode vragen. Een verlenging van de urgentieperiode geldt voor maximaal drie maanden.