Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English

Moet ik zelf reageren op woningen?

U reageert zelf op vrijkomende woningen. U bent zelf verantwoordelijk voor het actief gebruikmaken van uw urgentieverklaring.