Wanneer vervalt de urgentieverklaring?

De urgentieverklaring vervalt in de volgende gevallen:

  • U accepteert woonruimte;
  • U weigert een passende woning (passend bij uw gezinssituatie, inkomen en het lost de ontstane situatie op);
  • Na het verstrijken van de urgentietermijn.