Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English

3. U kunt de woonnoodsituatie niet zelf oplossen

U kunt de situatie niet zelf oplossen als uw verzamelinkomen en eventuele vermogen onvoldoende zijn om zelf een huur- of koopwoning te huren of kopen op de particuliere markt.