Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English

Verantwoording

Elke maand laten we zien aan wie wij onze woningen hebben toegewezen. Dat doen we met onze verantwoordingslijst. Daarin staan de woningen die zijn geaccepteerd. Zo leggen we verantwoording af over de manier waarop we toewijzen.