Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English

Wat zijn geen redenen voor urgentie?

De volgende situaties zijn geen reden voor urgentie:

 • Echtscheiding of relatiebeĆ«indiging;
 • U wilt gaan trouwen of samenwonen en u heeft geen woonruimte;
 • Slechte ouder-kindrelatie;
 • Problemen met omwonenden of buren- of omgevingsoverlast;
 • U heeft uw woning verkocht en nog geen vervangende woonruimte;
 • Uw huidige huurovereenkomst eindigt en u heeft geen vervangende woonruimte;
 • U woont te klein, te groot of te duur;
 • U woont te ver van uw werk af;
 • U bent zwanger en u heeft geen eigen woonruimte;
 • U wilt terug naar deze regio in verband met sociale binding;
 • U bent inwonend en u kunt of wilt daar niet langer blijven wonen;
 • U woont permanent op een vakantiepark en permanente bewoning is niet langer gedoogd;
 • Gedwongen verkoop van de woning door eigen schuld of verantwoordelijkheid;
 • Slechte staat van de huidige woning (zoals vochtproblemen en ongedierte);
 • Terugkeer uit het buitenland;
 • Als u uit de gevangenis komt.