Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English

Onze missie

Onze missie is:

 

We zorgen voor passende en betaalbare huisvesting voor mensen die niet zelf in hun eigen woonbehoefte kunnen voorzien. We werken actief aan leefbaarheid van hun woonomgeving. Met onze maatschappelijke partners werken we nadrukkelijk en pragmatisch samen aan woonvraagstukken. We hebben oog voor de woonbehoefte van onze klanten en we onderzoeken toekomstige woonwensen. Op basis van deze woonwensen passen we ons woningbezit aan. We zijn betrokken, we werken samen en we zijn wendbaar.