Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English

Organisatie

Bij VechtHorst werken we met ruim twintig medewerkers, fulltime en parttime.

Directeur-bestuurder en managementteam
De directeur-bestuurder, Robert Waarsing, en het managementteam besturen samen de organisatie. Het managementteam bestaat uit de managers Woonservice en Bedrijfsvoering. 

Afdeling Woonservice
Deze afdeling handelt alle zaken vanaf de inschrijving tot en met de verhuur af. Ook de zorg voor leefbaarheid valt onder deze afdeling. Verder zorgt deze afdeling voor het plannen en begeleiden van de uitvoering van groot onderhoud en verduurzaming van de woningen. Stelt u ons als klant een vraag? Dan treft u waarschijnlijk één van de medewerkers Wonen. De manager Woonservice leidt deze afdeling.

Programma Vastgoedontwikkeling
Dit onderdeel van onze organisatie houdt zich bezig met de bouw van nieuwe woningen. Dat betekent: het opstarten, begeleiden en afronden van nieuwbouwprojecten. De programmamanager Vastgoedontwikkeling is verantwoordelijk voor het programma.

Afdeling Bedrijfsvoering
Deze afdeling controleert onder andere of alle huren correct zijn binnengekomen. Ze stelt ook de begroting en het jaarverslag op. Daarnaast zorgen zij ervoor dat alle rekeningen van VechtHorst op tijd worden betaald. De manager Finance en control leidt deze afdeling.

Afdeling Staf 
Deze afdeling bestaat uit een adviseur Beleid en Strategie, een communicatieadviseur en de directiesecretaresse. Zij ondersteunen het managementteam en de organisatie. De afdeling Staf valt onder de directeur-bestuurder.