Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language
Nederlands
English

TOEK als samenwerkingspartner

Huurdersvereniging TOEK

Huurdersvereniging TOEK behartigt de belangen van onze klanten. Onze klanten kunnen voor een klein bedrag per maand lid worden van de vereniging. Elk jaar overleggen we met TOEK over onderwerpen als huurverhoging, onderhoud en duurzaamheid. TOEK en de klanten hebben belang bij een goede en sterke vertegenwoordiger. De Wet op Overleg verhuurder/huurder faciliteert huurders daarin.

TOEK is bij het invullen van onze maatschappelijke opgave een belangrijke samenwerkingspartner. De vereniging is ook gesprekspartner bij de woonafspraken die we met de gemeenten maken. In 2020 hebben we de samenwerkingsovereenkomst met TOEK vernieuwd. Daarnaast ondersteunen we TOEK bij hun professionele ontwikkeling.